ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ระยะเวลาที่ร้านดำเนินการ 3-5 วัน ทำการ และหลังจากนั้นระยะเวลาในการเคลมช้า-เร็ว จะขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละแบร์นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า

ทั้งนี้สินค้าบางประเภทที่ต้องใช้อะไหล่ในการซ่อม ทางศูนย์บริการอาจจะใช้เวลาเคลมนานกว่าปกติ เนื่องจากอาจจะมีกรณีที่ต้องสั่งซื้อและรออะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศ

 1. สินค้าประเภท Printer จะมีการรับประกันเฉพาะตัวเครื่อง (ไม่รวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น หมึก โทเนอร์)

 2. สินค้าที่ไม่มี 'เลขหมายรับประกัน (Serial Number)' เช่น Flash drive / Memory Card / สายเชื่อมต่อต่างๆ ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าไว้ ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าเคลม โดยทางร้านจะตรวจสอบจาก Serial Number ที่ระบุบนกล่องหรือตัวสินค้า

 3. สินค้าประเภท Monitor ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ทางร้านจะรับเคลม Dot อย่างน้อย 5 จุดขึ้นไป หรือ 1 Dot ที่มีขนาดมากกว่า 3mm ขึ้นไปเท่านั้น


สินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันจากทางศูนย์

 1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

 4. สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

 5. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

 6. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

 7. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า

 8. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกัน

 9. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

 10. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม


วิธีการส่งเคลมสินค้า

สินค้าที่ซื้อเกิน 7 วัน จะถูกส่งสู่กระบวนการซ่อมทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถเลือกส่งเคลมได้ 3 วิธี ดังนี้


 1. ส่งเคลมที่ SPEED สาขาใกล้บ้าน

ดูสาขาทั้งหมด คลิก: https://www.speedcom.co.th/stores

 1. ส่งไปรษณีย์ถึง SPEED *ระบุหน้ากล่องว่า "ส่งสินค้าเคลม"

กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมาที่สาขา สามารถส่งสินค้ามาทางไปรษณีย์ได้ โดยจะต้องใส่กล่องให้เรียบร้อยแนบเอกสาร แบบฟอร์มการส่งเคลมมาในกล่องพัสดุด้วย

ส่งมาที่ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

1114 ชอย 20/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือ คลิก: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ โดยบริษัทฯ จะนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 • ระยะเวลาในการส่งเคลมสินค้าทั่วไปคือ 7-21 วัน ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตยย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ระยะเวลาข้างต้นเป็นเพียงการประมานเท่านั้น)

 1. ส่งเคลมที่ศูนย์ Service เองโดยตรง

ลูกค้าสามารถส่งเคลมด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์บริการของแบรนด์ผู้ผลิตทั่วประเทศ